Ο ΚΥΚΛΟΣ

Ἐμοί τήν Ἀλήθειαν ἀσκέειν ἀγών μέγιστος
ΗΡΟΔΟΤΟΣ

Σε μια εποχή αδιάκοπης  σύγκρουσης των ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα όπου οι μεγάλοι πνευματικοί καθοδηγητές σπανίζουν και η αληθινή πνευματική ζωή χλευάζεται ή αγνοείται  όπου οι ρίζες των παραδόσεων μας  ωθούνται στον αφανισμό και οι Αρχές της σοφίας που ρίζωσαν και μεγαλούργησαν σ’ αυτόν τον τόπο καταδικάζονται σε μαρασμό.

Ο «ΚΥΚΛΟΣ» μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σωματείο αναγνωρισμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την απόφαση 557/2007, είναι μια Σχολή Πρακτικής Φιλοσοφίας που εκφράζει την απόπειρα εφαρμογής των μεγάλων Αρχών της Παράδοσης (Σοφία, Φρόνηση, Ανδρεία, Δικαιοσύνη) στην καθημερινή ζωή. Με ένα ομαδικό σύστημα μελέτης και εφαρμογής των μεγάλων φιλοσοφικών ρευμάτων της Ιστορίας μας, επιχειρεί να κάνει πράξη μέσα στην καθημερινή μας ζωή τις αιώνιες επιταγές της Αλήθειας.

Σύνδεσμος φιλοσοφικός, κοινωνικός, και ιστορικός επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα μεγάλα και αιώνια ερωτήματα του ανθρώπου γύρω από το νόημα της ύπαρξης, της καθημερινής μας ζωής, τους νόμους της δημιουργίας, τη φύση του ανθρώπου και τη σχέση του με το σύμπαν και την κοινωνία που ζει.

Με μικρές και ευέλικτες ομάδες, μακρυά από δογματισμούς και προλήψεις εθνικές, θρησκευτικές ή πολιτικές, ερευνά μέσα από επάλληλους κύκλους μελέτης τις προαιώνιες Αρχές της Σοφίας. Αντλώντας διδάγματα από τα χρυσοφόρα κοιτάσματα της ανεξάντλητης Ελληνικής Φιλοσοφίας και από την λαμπρή παράδοση των Νηπτικών μας Πατέρων επιχειρεί την πρακτική εφαρμογή τους στην καθημερινή μας ζωή συγκροτώντας ομάδες μελέτης κάθε τρεις μήνες.

Ο ΚΥΚΛΟΣ σύλλογος αυστηρά μη κερδοσκοπικός, καλύπτει τα έξοδα της λειτουργίας του αποκλειστικά από τις συνδρομές των μελών  του ανά τρίμηνο. Για την απόλυτη διαφάνεια, τα οικονομικά διευθετούνται από επιτροπή που αλλάζει κάθε τρίμηνο και που συγκροτούν αιρετά μέλη, δύο από κάθε ομάδα μελέτης.

Όλες οι υπηρεσίες στον ΚΥΚΛΟ προσφέρονται σε εθελοντική βάση και χωρίς καμμία αμοιβή.

Ο νέος κύκλος διαλέξεων πρακτικής φιλοσοφίας, θα αρχίσει την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 στις 7:00 μ.μ..