Ιστορία - Σκοπός

Οι δραστηριότητες του ΚΥΚΛΟΥ έχουν την αφετηρία τους στην άνοιξη του 2006, όταν στην Νέα Ιωνία Αττικής μια μικρή ομάδα φιλέρευνων ανθρώπων με πρωτεργάτη τον κ. Βάσο Βογιατζόγλου που αναζητούσαν την Αλήθεια επιχείρησαν να βρουν απαντήσεις στα μεγάλα - φυσικά και μεταφυσικά - ερωτήματα που εγείρονται στο νου κάθε φιλέρευνου ανθρώπου. Ερωτήματα για την προέλευσή του και τις βαθύτερες αιτίες της Ύπαρξης, για την ιχνηλασία του Όντος και του Εσχάτου, για την αφετηρία και τις αιτίες της Δημιουργίας, για το μυστικό της Ζωής και την σημασία της ατομικής οντότητας ή του «προσώπου», καθώς διατυπώνεται στην Χριστιανική Παράδοση.

Ανιχνεύοντας την συνάρτηση του «προσώπου» με το Σύμπαν καθώς και τις σχέσεις του με το σύνολο της Ανθρωπότητας, ο ΚΥΚΛΟΣ επιχειρεί να συνθέσει έναν κώδικα Ηθικής μέσα από τα προαιώνια καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που οι σχέσεις αυτές στοιχειοθετούν για όλους μας.

Με τις παραπάνω προοπτικές ο ΚΥΚΛΟΣ συγκρότησε -και συγκροτεί κάθε τρεις μήνες- μικρές, ευέλικτες ομάδες έρευνας, μελέτης και πρακτικής εργασίας. Οι ομάδες αυτές επιδίδονται τόσο στην θεωρητική μελέτη των μεγάλων Αρχών της Δημιουργίας όσο και στην πρακτική εφαρμογή που μας υποδεικνύουν η Χριστιανική παράδοση και τα μεγάλα φιλοσοφικά ρεύματα της Ιστορίας, ιδιαίτερα δε η Ελληνική Νοησιαρχία και τα Πατερικά κείμενα.

Στόχος του ΚΥΚΛΟΥ παραμένει πάντοτε η πρακτική εφαρμογή της Φιλοσοφίας στην καθημερινή πραγματικότητα, έτσι ώστε αυτή να ζωντανέψει και ο ερευνητής να έχει μια πραγματική εμπειρία της Αλήθειας.