Διαλέξεις

Οι κυριότερες πηγές άντλησης της σοφίας των Αρχών αυτών της Διδασκαλίας του ΚΥΚΛΟΥ παραμένουν πάντοτε οι δύο βασικοί πυλώνες του Ελληνικού πολιτισμού: η αρχαία κυρίως αλλά και η νεότερη Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων, Αριστοτέλης, Στωικοί, Πλούταρχος και άλλοι) και τα μεγάλα ιστορικά κείμενα της Χριστιανικής Παράδοσης, όπως της Π. Διαθήκης (Γένεσις, Δευτερονόμιον, Ψαλμοί, Εκκλησιαστής κ.ά.) της Κ. Διαθήκης (Ματθαίος, Ιωάννης, Επιστολές του Απ. Παύλου κ.ά.) και των Νηπτικών Πατέρων της Εκκλησίας (Άγ. Μάξιμος ο Ομολογητής. Μ. Αντώνιος, Πέτρος ο Δαμασκηνός, Ησύχιος ο Πρεσβύτερος, όσιος Θεόδωρος, όσιος Νείλος, Άγ. Νικήτας ο Στηθάτος και άλλοι πολλοί).

Η Διδασκαλία του ΚΥΚΛΟΥ, έχοντας ως πάγιο αξίωμα την απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος και εμμένοντας στην Αρχή πως η Αλήθεια δεν έχει σύνορα γεωγραφικά, εθνικά, ιστορικά ή πολιτισμικά διατηρεί πάντοτε τις θύρες της Γνώσης ανοιχτές σε όλες τις μεγάλες θρησκευτικές ή Φιλοσοφικές Παραδόσεις των λαών ανά τους αιώνες στο μέτρο, βέβαια, που μπορούν να ενισχύσουν τις προσπάθειες μιας εμπειρικής αποκάλυψης της Αλήθειας στον ερευνητή.

Ο ΚΥΚΛΟΣ, οργάνωση καθαρά και αυστηρά μη κερδοσκοπική δεν επιτρέπει στα μέλη των ομάδων του πολιτικές ή θρησκευτικές παρεμβάσεις που θα δημιουργούσαν εμπόδια ή φανατικές προσκολλήσεις σε κόμματα, αιρέσεις και ποικίλες άλλες φυλετικές ή κοινωνικές διαφοροποιήσεις και που θα κινδύνευαν να αποπροσανατολίσουν τις έρευνές του από τον κύριο στόχο τους: την Μία, Αδέσμευτη και Ακέραιη Αλήθεια.

Οι μαθητές του ΚΥΚΛΟΥ καλούνται να τηρούν με ιδιαίτερη προσοχή και αγρύπνια τις προσωπικές τους πολιτικές και θρησκευτικές επιλογές χωρίς, όμως, να τις αναμειγνύουν στις έρευνες της Σχολής.

Η λειτουργία του ΚΥΚΛΟΥ βασίζεται κυρίως στις τακτικές, εβδομαδιαίες ομιλίες που πραγματοποιούνται στις ομάδες μελέτης από τον εκάστοτε υπεύθυνο και αναπτύσσονται με την ελεύθερη συμμετοχή των μαθητών σε ανοιχτές συζητήσεις.

Ο νέος κύκλος διαλέξεων πρακτικής φιλοσοφίας, θα αρχίσει την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 στις 7:00 μ.μ..