Επικοινωνία

Έχετε την ευχέρεια να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΚΥΚΛΟ και τις δραστηριότητές του.


Προβολή ΚΥΚΛΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 128, 142 31 Νέα Ιωνία Αττικής
Τηλέφωνο: 210 27 72 268
E-mail: info(at)kyklos-society(dot)gr